Finansowanie unijne

Cały czas monitorujemy rynek pod względem dotacji unijnych dla przedsiębiorstw.

Aktualnie:

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa - oferta dla przedsiębiorców.

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Obszar geograficzny: cała Polska.