Dlaczego
faktoring?

 • pozwala na poprawę i utrzymanie płynności finansowej
 • usprawnia proces zarządzania należnościami w firmie
 • nastawiony jest na długoterminową współpracę

Dla kogo?

W uproszczeniu – dla każdego. Faktoring to rozwiązanie rekomendowane przede wszystkim dla firm:

które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności (firma unika dzięki temu długiego, czasem nawet kilkumiesięcznego, oczekiwania na należności i zachowuje płynność finansową);

które szybko się rozwijają – limit faktoringowy można podwyższyć w każdym momencie wzrostu przychodów, nie trzeba czekać na zakończenie roku;

które nie spełniają warunków, aby otrzymać kredyt (np. firmy bez zdolności kredytowej);

które mają krótki staż działalności (jeśli odbiorcy mają dobry standing to faktoring jest możliwy nawet od 1. dnia działalności firmy);

które nie mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie kredytu poprzez hipotekę, zastaw na majątku itp. (zabezpieczenie faktoringu stanowią nieopłacone faktury kontrahenta);

UWAGA! Faktoring w przeciwieństwie do kredytów jest dostępny również dla firm, które są w trudnej sytuacji finansowej, zalegają z płatnościami do ZUS, US czy notują straty (faktoring opiera się przede wszystkim na ocenie odbiorców danego przedsiębiorstwa).

Dodatkowe usługi,
dodatkowe korzyści:

Faktoring to nie tylko finansowanie. Faktoring to również bogaty wachlarz usług dodatkowych, który może zawierać:

 • monitoring płatności
 • weryfikację nowych kontrahentów
 • miękką windykację – firma otrzymuje wsparcie
  w odzyskaniu ewentualnej nie zapłaconej FV
 • doradztwo eksportowe

Usługi te wspomagają proces zarządzania należnościami w firmie i tym samym wspierają rozwój firmy.

Faktoring vs. kredyt
niekwestionowane zalety faktorigu

Procedura uzyskania finansowania poprzez faktoring może być dużo prostsza i szybsza w porównaniu do kredytu bankowego.

 1. Środki pozyskane z faktoringu – sprzedaży faktur – mogą być wykorzystane na dowolny cel.
 2. Źródłem spłaty są płatności od kontrahentów objętych umową faktoringu.
 3. Następuje poprawa wskaźników finansowych wynikająca z zamiany należności na gotówkę.
 4. Limit faktoringowy nie pojawia się w zobowiązaniach finansowych firmy czyli nie „obciąża” zdolności kredytowej.
 5. Wysokość dostępnego finansowania rośnie wraz ze wzrostem obrotów firmy.
 6. Możliwy limit do uzyskania wielokrotnie wyższy niż w przypadku limitu kredytowego.